FINN JobbFINN EiendomFINN BilFINN BåtFINN Stort og SmåttFINN
  Annonse

  NYHETER   KULTUR   MENINGER   ALEX   KART   KUNDESERVICE   SØK http://www.aftenposten.no/   
NYHETER
Innenriks
  Oslo
Utenriks
Økonomi
Sport
Vær
Netthinnen
Siste 100
Nyhetsuken
Nettprat
Bildeserier
Video
TIPS EN VENN
Fra:

Til:

 
 Forside / nyheter / innenriks  

Oppdatert 05.01.01 kl. 21:15
annonse

Frie forskere under kontroll
Meldeplikt for professorer

De må fortelle arbeidsgiveren hvorfor de er borte fra jobben, og ha en gyldig grunn for fravær. I tillegg må de informere om hva de driver med.

LARS KLUGE

Klare krav, som de fleste arbeidstagere oppfatter som ganske rimelige, kan nå også bli innført for vitenskapelige ansatte ved våre universiteter.

Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø har allerede gjort det. Der må forskerne møte frem på jobben hver dag. Finner de ut at de heller vil bli hjemme, og jobbe derfra, må de ha en god grunn. Dreier det seg om flere dager, må de spørre om lov på forhånd. Og ikke nok med det: De må også fortelle sjefen sin hva de driver med.

Nå vurderes det å innføre ordningen på hele Universitetet i Tromsø, melder internavisen Tromsøflaket.

Ikke så lett
Det har vært sagt at professor er det vanskeligste å bli, men det letteste å være. Bakgrunnen er at en vitenskapelig ansatt har "forskningsfri" halvparten av arbeidstiden. Det vil si at for eksempel en professor eller en amanuensis bare skal bruke halvparten av arbeidstiden til undervisning og veiledning av studenter. Resten av tiden er han eller hun fri til å forske.

Men ved juridisk fakultet i Tromsø vil de bort fra begrepet "forskningsfri", og heller snakke om forskningsplikt, eller forskningsrett. Halvparten av arbeidstiden er nemlig ikke til fri disposisjon til å gjøre hva man vil, hvor man vil. Da skal det forskes. Fortrinnsvis på egen arbeidsplass.

Som andre i staten
Rektor Tove Bull ved Universitetet i Tromsø slår fast at vitenskapelig ansatte har samme arbeidsplikt som andre i staten.

- Men de har stort sett fått gjøre som de vil, så lenge de gjennomfører den undervisningen, og utfører de administrative oppgavene, de er satt til, sier Bull.

Hun mener dette blant annet fører til en urettferdig arbeidsbelastning fordi de som tilbringer mye tid på arbeidsplassen, må ta seg av en uforholdsmessig stor andel av henvendelsene utenfra.

- Det svekker også universitetenes legitimitet som samfunnsinstitusjon at de ansatte ikke er å få tak i på arbeidsplassen, mener Bull.

Ved juridisk fakultet er erfaringene med ordningen som har vært praktisert i ett år, delte. Mange oppfatter reglementet som en fordel, fordi det fastslår retten til å forske.

Men det har også ført til heftige protester - fra det fakultetsledelsen betegner som et lite mindretall. Reglementet oppfattes av dem som en innskrenkning av den frie forskningen.

Ved Universitetet i Oslo er kontrollen med den enkelte ansatte overlatt til instituttene. Universitetsdirektør Tor Saglie mener det ikke er behov for sentrale regler utover den avtalen Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) har inngått med det vitenskapelige personalets organisasjoner.


Mer formalisert
Han mener arbeidsforholdene er blitt mer formalisert de siste årene. Blant annet er instituttbestyrernes ansvar som arbeidsledere nå klart presisert.

- Men fortsatt opplever man ved henvendelse til Universitetet at instituttene ikke vet hverken hvor ansatte er, hvordan man kan få tak i dem, eller når de er tilbake på plass?

- Dersom det skjer, er det brudd på de bestemmelsene vi har, sier Saglie.

Nyvalgt leder i Norsk Forskerforbund, professor Kolbjørn Hagen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), sier han ikke har noen innsigelser mot reglementet ved juridisk fakultet i Tromsø, så lenge de ansatte ikke har noe imot det.

- Men jeg vil advare mot ordninger som fører til mer byråkratisk arbeid som stjeler tid fra forskningen, sier Hagen.


Utgiver: Aftenposten A/S, Oslo, Norge. Telefon +47 22 86 30 00. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten.