[Sámegillii] [På norsk] [In English] [In Deutsch]

Avtale om Bruk:

I respekt for det faktum at joikene er til for å dele med andre, og at det er samenes åndelige eiendom gis enhver person rett til å avspille, lage datakopie, skrive ut , samt distribuere disse joikene ut fra følgende betingelser:

1. Joikene skal bare brukes i informasjonsøyemed og bare til ikke-kommersielle formål.
2. Enhver bruk av joikene skal ha en referanse til denne bruksavtalen.
3. Ande Somby forbeholder seg retten til å trekke tilbake brukstillatelsen på et hvert tidspunkt. På grunnlag av skriftlig påbud fra Ande Somby skal bruken av joikene opphøre umiddelbart og de kopier som besittes av joikene skal slettes umidddelbart.
4. Joikene kan bare brukes i andre musikalske uttrykk ut fra eksplisitt og skriftlig aksept fra Ande Somby.
5. Enhver annen bruk av joikene er strengt forbudt.


Jeg vedtarvedtar ikke


Før meg tilbake
[The top of this page]