[Sámegillii] [På norsk] [In English] [In Deutsch]

Soahpamu³ geavateami birra:

Duohtaleamen ahte juigosiid mii juogadat nuppiiguin ja ahte dat leat sámiid vuo±±ala³ opmodat attán mun dakku bokte juohke olbmui vuoigatvuoða ¢uojatit, dahkat dihtorkopiaid, ¢állit, ja gilvit dáid juoigosiid ¢uovvova³ eavttuid vuoðul:

1. Juigosat galget beare geavatuvvot diehtojuohkinoktavuoðaiguin ja du³³e eahpegávpála³ ulbmiliidda.
2. Juohke sajis gos dát juigosat geavatuvvojit galgá ¢ujutuvvot dán geavatansoahpamu³³ii.
3. Ande Somby doalata válddi ahte goas beare fal geassit ruovttoluotta lobi geavatit dáid juigosiid. Jos Ande Somby ¢állosa bokte gieldá juigosiid geavateami, de galgá geavateabmi heaitit dalánaga ja dihtorkopiat juigosiiguin galget maid dalánaga sihkojuvvot.
4. Juigosiid sáhtá geavatit eara musihkála³ oktavuoðaguin.
5. Juohke eará geavateabmi dáid juigosiin lea garrasit gildon.


DohketanBiehtalan


Doalvvo mu ruovttoluotta
[The top of this page]