Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker  

UNIVERSITETET I TROMSØ

CAND. JUR. - EKSAMEN

 

3. AVDELING VÅREN 2000

Praktisk oppgave, onsdag 10. mai kl 0900 -1800

Lillevik Elektro AS var et gammelt og velrenommert elektrofirma i Lillevik som solgte hvite og brunevarer. Holm Eiendom AS hadde nettopp renovert en større leiegård som de ønsket å innrede med nye hvitevarer. De to selskapene inngikk 2. mars 1999 avtale om levering av 10 vaskemaskiner, 10 oppvaskmaskiner, 10 komfyrer, 10 mikrobølgeovner samt 10 tørketromler. Kjøpesummen ble avtalt til kr. 250.000,-. I tillegg betinget selger seg salgspant i varene. Vilkåret om salgspant fremkom av faktura som ble sendt kjøper en uke etter at varene ble levert.

Kjøpesummen skulle deles i flere avdrag. Ved overlevering av varene skulle det betales et kontantbeløp på kr. 100.000,-. Deretter skulle det betales to avdrag på kr. 75.000,- med første forfall 2. april og siste forfall 3. mai 1999. Ved overlevering av varene 5. mars 1999 fikk salgssjef Marte Kirkerud hos Lillevik Elektro AS overlevert et kontantbeløp på kr. 100.000,som lå i en konvolutt merket "kontantvederlag til Lillevik Elektro AS". I tillegg måtte kjøper undertegne et gjeldsbrev for restkjøpesummen på kr. 150.000,-.

Ettersom det var fredag og dårlig tid til å komme i banken med pengene, spurte Marte Kirkerud om Holm Eiendom AS kunne oppbevare konvolutten over helga. Kirkerud var dessuten på reisefot og skulle rekke et fly til utlandet. Lars Holm hadde intet i mot å oppbevare konvolutten med pengene, og tok den derfor tilbake. Mandag morgen glemte Kirkerud å hente pengene, og de ble fortsatt liggende i pengeskapet til Holm Eiendom AS.

Om natta 21. mars 1999 oppstod en brann i leiegården til Holm Eiendom AS, og den ble sterkt skadet. Heldigvis klarte alle beboerne å redde seg utfra flammene. Problemet til Holm var at han ikke hadde sørget for å få gården forsikret tilstrekkelig, og han kom derfor i en meget vanskelig økonomisk situasjon. Selskapet så seg derfor etter hvert nødt til å gå til skifteretten for å begjære oppbud. På denne bakgrunn ble det åpnet konkurs i boet til Holm Eiendom AS 25. juni 1999.

Dagen før konkurs ble åpnet, fant Holm til sin store overraskelse pengeskapet på branntomta. Inne i skapet var konvolutten med pengene intakt. Nå lå det imidlertid kr. 115.000,- i konvolutten, fordi Holm hadde lagt et depositum beløp der på kr. 15.000,- fra leietaker Ole Olsen. Holm fortalte bostyrer om funnet, og bostyrer sa at alle pengene i skapet skulle overleveres til boet. Lokalavisa slo opp historien om pengene som ble funnet, og da husket Marte Kirkerud at hun hadde bedt selskapet oppbevare en del av kjøpesummen. Hun tok umiddelbart kontakt med bostyrer og krevde å få utlevert pengene. Bostyrer mente på sin side at pengene var omfattet av boets beslagsrett på vanlig måte.

Det viste seg også at Holm Eiendom AS ikke hadde fått installert alle de nye hvitevarene i bygget før brannen. Leietaker Ole Olsen hadde krav på tilbakebetaling av depositum på kr. 15.000,- fra Holm. Holm ble enig med Olsen om at han kunne få overlevert hvitevarer for kr. 15.000,- som tilsvarte beløpet på depositumet. Dette var en ordning som begge var fornøyd med. Avtalen om utlevering av hvitevarer i stedet for penger ble inngått og gjennom" 20. mai 1999.

Etter konkursåpning fikk Lillevik Elektro AS kjennskap til avtalen med Olsen, og krevde hvitevarene tilbake i kraft av salgspanteretten. Olsen gikk ikke med på å tilbakelevere hvitevarene, og anførte at han hadde rett til å beholde disse. Olsen innrømmet at han visste at hvitevarene ikke var betalt av Holm Eiendom AS, men mente dette ikke kunne ha noen betydning. Lillevik Elektro AS anførte at dersom de måtte respektere avtalen med Olsen, krevde de å få panterett i depositumet på kr. 15.000,- som ble funnet i konvolutten.

Boet kom også inn på banen, og mente at Lillevik Elektro AS ikke hadde noen gyldig salgspanterett. Det aktuelle salget av hvitevarer var å regne som et forbrukerkjøp, og dette medførte at reglene for rettsvern ikke var fulgt. Boet viste til at hvitevarene var til personlig bruk for leietakerne og deres familier. Boet krevde i alle tilfelle utleveringen av hvitevarene omstøtt etter dekningslovens regler. Dette ble bestridt av både Olsen og Lillevik Elektro AS.

Holm Eiendom AS hadde før konkursåpningen blitt saksøkt av en kunde for påstått mangelfull levering. Holm Eiendom AS vant saken, og kunden ble dømt til å betale kjøpesummen på kr. 50.000,- samt morarenter med kr. 10.000,-. Kunden ble også dømt til å betale saksomkostninger med kr.40.000,-. Lillevik Bank som hadde tinglyst pant i Holm Eiendom AS utestående fordringer etter pl. § 4-10, krevde å få hele beløpet på kr. 100.000,overørt til seg. Dette bestred boet.

Mot slutten av bobehandlingen kom det frem at årsaken til brannen var at en av vaskemaskinene som var levert av Lillevik Elektro AS, var koblet opp på en feil elektrisk kurs. Bakgrunnen for dette var at budbilsjåøren som leverte varene etter oppdrag og på vegne av Lillevik Elektro AS, feilaktig opplyste om hvilke elektriske kurser som kunne nyttes. Budbilsjåføren innrømmet i ettertid både at han hadde gitt opplysningen og at denne var feil.

Boet forberedte derfor et erstatningssøksmål mot Lillevik Elektro AS, hvor det krevde dekket kjøpesummen for maskinen med kr. 5.000,- samt erstatning for brannskadene med kr. 750.000,-.

Lillevik Elektro AS erkjente ikke ansvar siden budbilsjåføren ikke var ansatt i selskapet. Under enhver omstendighet kunne det ikke gjøres gjeldende noe krav siden det var utstedt et gjeldsbrev i kontraktsforholdet.

 

Tromsø 10 mai 2000

Aage Thor Falkanger

Eksamensleder

Forskning

 
Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no