Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning


Student ved Det juridiske fakultet

Disse sidene inneholder informasjon som er nyttig for studenter ved fakultetet. Her finner man blant annet pensumslister,  eksamensdatoer og eksamensoppgaver.

 

Opptak

Opptak til 1.avdeling jus

Opptak til profesjonsdelen (2-4 avd)

Opptak til doktorgradsstudiet

Avdelinger   

1. avdeling      3. avdeling 

2. avdeling      4. avdeling  

Examen facultatum

Annen informasjon

Valgfri del av cand. jur.-studiet      Undervisningen

Informasjon til privatister               Studentforeninger

Overgang fra Oslo og Bergen        Praksis i studietiden

For funksjonshemmede studenter  Permisjon

Studieveileder                               Lånekassen

Etter og videreutdanning 

Reglementer og forskrifter m.m.

Praktiske opplysninger om eksamen

Reglementer og forskrifter


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no