Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning


Opptak til jusstudiet

Jusstudiet er adgangsregulert. Reguleringen gjeld opptak til 1. avdeling jus (grunnfag) og til profesjonsdelen (2. - 4. avdeling) jus.

OPPTAK TIL GRADEN CAND JUR 

1. avdeling jus/jus grunnfag - graden cand. jur.

Siste opptak til 1. avdeling jus i cand. jur.-studiet var hausten 2002. 

Masterstudiet

Opptaket til masterstudiet vil bli ein gong om året, og gjeld for masterstudiet. Søknadsfrist 15. april. Første opptak blir til hausten 2003. Opptakstalet er sett til 100 studentar. Inntil 66% av plassane er reserverte for søkarar frå Nord-Norge. Resten av plassane blir tildelt søkarar frå heile landet. Denne kvoten kan bli endra. Det er sett av ei kvote på inntil 3 plassar for samiske søkarar.

Bruk samordna opptak (SO) sitt søknadsskjema, som du får tak i her: http://www.jus.uit.no/student/opptak.html hjå studieavdelinga eller på fakultetet. 

Nærare opplysningar om masterstudiet finn du her: http://www.jus.uit.no/fakultetet/kvalitetsformen.html 

 VELKOMMEN SOM SØKAR PÅ MASTERSTUDIET!

Til toppen av siden

OPPTAK TIL PROFESJONSDELEN (2.-4. AVDELING JUS)

Opptaket til 1. avdeling jus i dagens studiemodellgjeld berre for den avdelinga. Viss du vil halda fram med jusstudiet, må du søka om opptak til profesjonsstudiet. Det same gjeld om du har avbrote jusstudiet, og vil begynna på nytt. Opptaket gjeld altså for 2.-4. avdeling, og vi kjem til å ta opp studentar til profesjonsstudiet to gonger til: hausten 2003 (søknadsfrist 15. april), og våren 2004 (søknadsfrist 1. november 2003).

Bruk universitetet sitt søknadsskjema, som du får tak i hjå studieavdelinga eller på fakultetet. 

Opptakskravet er 1. avdeling jus frå Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø eller Universitetet i Bergen, eller offentleg rett grunnfag frå Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Dersom det er fleire søkarar enn plassar, vert søkarane rangert etter karakteren.

Til søkarar som har starta studiet i  Bergen/Oslo: Kvart semester har vi søkarar som har starta jusstudiet i Bergen eller Oslo og ynskjer å halda frm her. Sidan studia er bygt opp litt ulikt ved dei tre universiteta, har fakultetsstyret her vurdert på kva nivå det skal vera mogeleg å  flytta hit og halda fram med cand. jur.-studiet, og gjort innpassingsvedtak. Med den fagsamanesetninga vi har i dag, er det mogeleg å gå over frå Bergen sin studiemodell både etter 1. avdeling, etter 2. avdeling og etter 3. avdeling jus. Frå Oslo kan ein få overgang etter offentleg rett grunnfag, eller etter å ha teke begge grunnfaga.

NB! Ver merksam på at dei som tek til på 2. avdeling no, vil få gå over til masterstudiet frå 3. avdeling, og dermed vert studietida eitt semester kortare.

VELKOMMEN SOM SØKAR PÅ PROFESJONSSTUDIET!

Jur fak 15.01.03, Olaug Husabø

 

Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no
Sist oppdatert 3.4. 2002