Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker     Forskning


Permisjon

Dersom du ikke registrerer deg og betaler semesteravgift innen fastsatt frist, taper du retten til studieplassen. For avbrudd i studiet på andre til fjerde avdeling, er det mulig å søke om permisjon, jfr. utfyllende opptaksreglement § 9. Nevnte regler gjelder ikke for første avdeling.

Instituttet har lagt til grunn at det kan gis permisjon fra første avdeling av samme grunner som vi kan gi utsettelse med å ta i bruk studieplassen, jfr. § 6, 1. ledd i utfyllende opptaksreglement:

Søkere som blir hindret i å begynne studiet i løpet av semesteret på grunn av svangerskap, sykdom, verneplikt o.l., kan søke instituttet om å få beholde studieplassen i inntil ett år. Utdanning og arbeid gir ikke grunnlag for utsettelse.


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og rettelser kan sendes til: www@jus.uit.no
Sist oppdatert sommeren 2000.