samegilli samegilli In English Deutsch

Ur Skankes Epitome ina äfven meddelas följande passtis ur Thomas von Westens fullmakt och instruktion för Kjeld Stub och Jens Blok att vara missionärer, dat. Kyllefjord den 17 juli 1716.

Finnernes vildfarelser ere nu aabenbarede, som:
 1. deres afguder, som omgaaes med dem, og ere intet andet end djevler, Noide-gadser, Tonto, Stallo, Juule-gadser, Jamikstaller, Wuocko, Passe-Olmai, og andre.
 2. deres afgudiske offringer, blood-stenkelser, Liotmora, tilbedelser.
 3. deres hellige fjelde og hellige Söer, som ingen Qvinde maa see til.
 4. deres forbandede Trold-mæsser.
 5. deres fordömmelige Runen og bönner til djevelen selv.
 6. deres Trold-daab og gien-daab for Sygdommes skjyld, og for Noide-konst at naae.
 7. deres gand-skjyden, gand-fluer, og gand-stav.
 8. deres Rune-bommer, Noidiske Spaadomme og gienviisninger.
 9. deres selv-giorte hellige dage, som Torsdag og gamle Juledage.
 10. deres bedragelige Syene og Aabenbarelser.
 11. deres vantroo om Sviin, at mand ikke maa æde dem, fordi de ere Runerens heste.
 12. deres vederstyggelige maade at frie paa, uævnlig, ved brænde-viins umaadelige drikken, og at kjöbe bruden.
 13. deres overmaadige drukkenskab, og helst naar de skulle gaae til Kirke og Guds bord.
 14. deres forargelige börne-tugt, at de lærer sine börn utugtig tale og, rune-juogen, ifra de först begynde at tale, tillade börn at raade sig selv, og aldrig straffer dem, hvorfore börn ere gierne Forældre ulydige; men ded værste er, at mange sette deres börn i Skole til fjelds hos Troldmæstere.
 15. deres ublue tale, uhöflige omgiængelse, uskikkelighed naar de faae mad, den de sjelden velsigner.
 16. Qvindernes herredömme og tyrannie over deres mænd.
 17. Manges forpagtninger med Satan, at de have givet ham deres Sjæle bort, og mand kand ikke snart opregne alle deres ugudeligheder.
 18. Ja de har giort vore Kirker selv til afguder, hvilke de raabe paa i deres Sygdomme

  J viide af

 19. deres afgudiske löfter.
 20. deres Reyser i Aanden, som de kalder dem.
 21. deres superstitieuse björne-becrravelse.
 22. utugtige ord ved kugle-stöbninger.
 23. deres hofmodige tanker om dem og deres forfedre, at de ere alleene viise og Engler behagelige.


Joikerommet Galleriene Ka e nytt Sidekart Kontakt Ánde Index