samegilli samegilli In English Deutsch

Joikens Joikinger

Joik er den samiske måten å synge eller kvede på. Det finnes joiker for personer, dyr og landskap. Den musikalske modus er totalt forskjellig fra den som er kjent fra Euro-Amerikansk musikk. Noen sier at joiken er en av de aller eldste musikalsk tradisjoner i Europa som lever i ubrutt tradisjon.
Jeg har jobbet med joik i mang en forstand. Noen plater med tradisjonell joik har jeg vært produsent for. Min aller første var en LP-plate i 1985 med min mor og far. Senere i 1992 produserte jeg en plate med Inga Juuso, og i 1998 produserte jeg en plate med Nils Porsanger.
Jeg har opptrådt med joik fra jeg var meget ung, fortsatt med det når jeg bare var ung og jeg tenker jeg alltid kommer til å forbli ung ved å opptre offentlig med joik. For meg er det meget viktig at våre mennesker får høre sin egen musikk. Det er også viktig at mennesker fra andre kulturer får en sjanse til å høre vår musikk. Ved å lære hverandres sanger å kjenne, kan vi også lære hverandre å kjenne. Det er det beste utgangspunktet for oss menneskene å dele denne vidunderlige kloden.
For meg er ikke joik bare musikk. Joiker er drama og litteratur - dikt og beretninger. Joiker er en måte å forstå verden på -hvem vi er - hva kunnskap er - hva som er viktig i et liv. Jeg har forsøkt å gjøre en tilnærming til disse sidene ved joik i en kort kort vitenskapelig artikkel. Den foreligger dessverre bare på engelsk.
Joiken var meget viktig i vår tradisjonelle religiøse praksis. I tidligere tider brukte sjamanen å reise med joiken og trommen til andre verdener. Nå er joiken et fullstendig vokalt fenomen. Trommene våre ble samlet og brent av kristne misjonærer. Nå representerer de bare bruddstykker av noen drømmer. Fremmede trommer og fremmede instrumenter blir tatt mer og mer i bruk av NEW YOIKerne.
Joik kan forklares og fortolkes. Men det kan også høres. Hvis du er interessert i å høre meg joike noen joiker, må vi ordne noen formelle ting først.


Joikerommene Galleriene Ka e nytt Sidekart Kontakt Ánde Index