samegilli samegilli In English Deutsch

Moja på Tvoja

Moja på Tvoja er et samarbeidsprosjekt mellom Boknakaran, Rosynka og Ánde Somby. Samarbeidet består i at vi har konserter sammen og turnerer sammen.
Boknakaran er kjent for sine Nord-Norske viser, akkustiske musikk og for at de ofte henter inspirasjon fra andre musikktradisjoner, eksempelvis den irske. Gruppens medlemmer har holdt både hver for seg og i ulike former for samspill på siden midten av 80-tallet, men formelt ble Boknakaran dannet i 1992. I løpet av den tiden har de gitt ut flere CD-plater, og gjort flere turneer og gitt en masse konserter. Boknakaran består av de nordnorske musikerne Ragnar Olsen, Jan Arvid Johansen. Pål Thostensen og Malvin Skulbru.
Rosynka er et jentekor fra Petrozavodsk i Karelen i Russland. De synger tradisjonelle karelske sanger, og den tradisjonelle sangteknikken fra Karelen gir et mektig inntrykk. Gruppen har sunget sammen siden 1993. De er blitt kåret til beste karelske sanggruppe, og har opptrådt på mange konserter.
En grunnleggende tanke med Moja på Tvoja er nordlig samhørighet. Vi er musikere fra minst tre ulike nordlige kulturer. Gjennom å jobbe sammen og lage felles konserter, kan vi billedliggjøre hvordan vi som bor i den nordlige del av verden skal ta vare på hverandre.
Vi gjennomførte vår første fellesturne høsten 1998. Vi hadde to konserter i Tromsø og dessuten en miniturne til sørlige Troms. Ingen av oss hadde gjort noe tilsvarende før, og vi var alle spente på hvordan publikum og kritikere ville motta ideen og vår gjennomføring av den. Vi opplevde bra oppmøte og god stemning på konsertene. Dessuten var pressen meget positiv til det hele.
Litt overveldet over den positive respons som vi fikk høsten 1998, har vi bestemt oss for å gjenta og videreutvikle prosjektet vårt. Vår neste felles turne skal starte i Foldvik i Nordland 21.august 1999, og den påfølgende uke ender vi denne gangen i Tromsø.
Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre Moja på Tvoja uten den økonomiske støtten som vi har fått fra Barentssekretariatet og Troms Fylkeskommune.


Joikerommene Galleriene Ka e nytt Sidekart Kontakt Ánde Index