samegilli
Ándes spor på livets sti

Personopplysninger
Utdannelse
Yrkeserfaring
Eksamener og Autorisasjoner
Publikasjoner
Verv på Universitetet
Verv utenfor Universitetet
Språk
Datakunnskaper
Kunstneriske Meritter
Politiske Meritter

Profil

Ánde Somby er av samisk herkomst. I tillegg til sitt morsmål nordsamisk behersker han norsk og engelsk og sørsamisk.

Han er for tiden ansatt i et postdoktorat ved juridisk fakultet ved universitetet i Tromsø. Somby har også en del praksis fra juridisk arbeid utenfor universitetet.

Somby har vært styreleder på Senter for Samiske Studier ved Universitetet i Tromsø. For tiden har han også noen eksterne verv.

Ánde Somby er også aktiv joiker. Han har opptrådt på forskjellige scener siden 1976. Han holder også foredrag og kåserier om joik

Han er ikke politisk aktiv.

Somby er dessuten relativt kyndig med Internett og data, og er også opptatt av det på både et teoretisk og kunstnerisk plan..

Personopplysninger:

 • Født: 12. mai 1958
 • Fødested: Buolbmát i Deanu gielda - Tana kommune
 • Sønn av:
  • Asllat Sombi født 12. november 1913
  • Karen Kristine Porsanger Somby født 16. desember 1920

 • Far til:
  • Lawra Westerfjell Somby, født 15. februar 1980
  • Anna Cicilie Kristine Somby, født 16. oktober 1988

 • Bror til:
  • Margit Alette Somby Anti, født 30. august 1944
  • Niillas Aslaksen Somby, født 4. desember 1948
  • Marry Ailonieida Somby, født 31. juli 1953

 • Sivilstand: Skilt
 • Nasjonalitet:
  • Nordsamisk
  • Norsk statsborger

Utdannelse:

 • Studier til graden Cand jur. i perioden 1979 – 1987 ved Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo
  • Avbrudd:
   • Deltagelse i demonstrasjoner og hendelser i forbindelse med Altasaken oktober 1979 - januar 1983
   • Avtjent siviltjeneste januar 1983 - mai 1984

 • Kvalifisering til graden Doctor juris i perioden 1993 – 1999 ved Institutt for Rettsvitenskap/Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø

Yrkeserfaring:

 • Juli 1986 - desember 1986 Vitenskapelig assistent på Institutt for Rettsinformatikk ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Juli 1987 – juli 1988 ansatt som konsulent/førstekonsulent ved juridisk seksjon i Kommunaldepartementets kommunalavdeling i Oslo
 • August 1988 – August 1989 ansatt som dommerfullmektig ved Ofoten sorenskriverembete i Narvik
 • August 1989 – Mai 1990 ansatt som advokatfullmektig hos advokat Knut Hegg i Vadsø
 • Mai 1990 – August 1992 advokat i firmaet Hegg og Somby i Vadsø
 • August 1992 - Mars 1999 ansatt som stipendiat ved institutt for rettsvitenskap/juridisk fakultet på Universitetet i Tromsø
 • Mars 1999 - Januar 2000 engasjert som førsteamanuensis ved juridisk fakultet på Universitetet i Tromsø
 • Fra Februar 2000 til September 2001 ansatt som postdoktor ved juridisk fakultet på Universitetet i Tromsø
 • Fra September 2001 til juni 2002 ansatt som gjesteprofessor ved University of Alaska, Fairbanks, Department of Alaska Native and Rural Development

Eksamener og Autorisasjoner:

 • Candidatus Juris våren 1987 fra Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Førerkort for bil sommeren 1988 utstedt av Statens Vegvesen, Biltilsynet i Vadsø

 • Advokatbevilling innvilget av Fylkesmannen i Finnmark den 19.02.90
 • Doctor Juris mars 1999 fra Juridisk Fakultet ved Universitetet i Tromsø

Publikasjoner

 • Selektiv gjenfinning av bestemmelser i bygningslovgivningen, Levert og bedømt som spesialfagsavhandling til den juridiske kandidatgrad. Publisert som bok, Oslo 1987
 • Yoik and The theory of Knowlegde, i Kunnskap og utvikling, Haavelud, Magnus (red), Tromsø 1995. Teksten er på engelsk.
 • Overgangen fra homo sapiens sapiens til homo sapiens juridicus i Filosofi i et nordlig landskap: Jakob Meløe 70 år / Anniken Greve og Sigmund Nesset (red.), Tromsø 1997
 • Juss som Retorikk, doktoravhandling bedømt og godkjent av Universitetet i Tromsø i mars 1999. Publisert som bok gjennom forlaget Tano-Aschehoug i desember 1999
 • Rekruttering av samer til høyere utdanning og forskning, Momenter til en handlingsplan i Sin neste som seg selv: Ole D. Mjøs 60 år 8. mars 1999 / Arthur Arntzen, Jens-Ivar Nergård, Øyvind Norderval (red.) Tromsø 1999
 • Når Høyesterett gjentar No pardon, Den andre prøveforelesningen til doktorgraden i Juss, avholdt 26. februar 1999 på universitetet i Tromsø, senere bearbeidet og publisert som artikkel i Tidsskriftet Retfærd 1999 nr 2. s. 19-31
 • De nordiske urfolkenes rettslige stilling; Innlegg som ble holdt på det 35. Nordiske Juristmøtet 18. -20. august 1999 i Oslo og også publisert i Forhandlingene fra 35. juristmøtet i Oslo 18. 20. august 1999 del 1 s. 503 - 519.

Verv på Universitetet:

 • Styremedlem i Senter for samiske studier i perioden 1995 – 1997
 • Styreleder i Senter for samiske studier fra 1997 til 2000
 • Varamedlem i styret til Senter for Miljø og Utvikling i i periodene 1997-1999 samt perioden 1999 2001

Verv utenfor Universitetet:

 • Leder i styringsgruppen for det samiske forkerrekrutteringsnettverket fra 1998 til 1999

 • Leder i komiteen for autorisasjon av samiske translatører

 • Medlem i programstyret til forskningsprogrammet SKIKT som sorterer under Norges Forskningsråd

 • Medlem i arbeidsgruppen for opprettelsen av et Arktisk Universitet

 • Medlem i programkomitéen for kulturfestivalen Riddu Riddu 1999, 2000 og 2001

 • Leder i Sámi Allaskuvla sin Klagenemnd

Språk

 • Nordsamisk: Morsmål, behersker det muntlig og skriftlig
 • Sørsamisk: muntlig og lesekyndig
 • Norsk: skriftlig og muntlig
 • Engelsk: skriftlig og muntlig

 • Tysk: lesekyndig

Datakunnskaper

 • Generelt; Har innsikt i og et reflektert forhold til grunnteoriene. Kjenner til en del programmer, og kan sette seg inn i nye programmer på relativt kort tid. Har gått noen kurs, men er i hovedsak selvlært.
 • Praktisk kyndighet i:
  • Tekstbehandling;
  • Behersker de fleste programmene som er på markedet i dag, men har spesielt godt kjennskap til Microsoft Word.

  • Billedbehandling: Behersker både inscanning av bilder og redigering med flere programmer, men har spesielt godt kjennskap til Adobe Photoshop
  • Lydredigering: Behersker flere programmer, men har spesielt godt kjennskap til Sonic Foundry Sound Forge
  • Internet: har generelt nokså god oversikt
   • Kan bruke de fleste nettlesere
   • Hjemmesideredigering: kan bruke de fleste programmer
   • Filoverføring: kan bruke en rekke programmer
   • Nettsteder: kan både bygge opp og vedlikeholde og administrere
   • Domener: har kunnskaper til å sikre domener

Kunstneriske Meritter

 • Aktiv joiker siden 1974
 • Konfransier på en rekke større kulturarrangementer
 • Produsert følgende joikeplater:
  • Ean Máššan med Aslak A. Somby og Karen K. Somby, DATLP 1 / DATMC 1 1985
  • Ravddas Ravdii med Máhtte Iŋgá - Inga Juuso, DATCD-9 / DATMC-9 1991
  • Deh med Ivvár Niillas - Nils Porsanger, AmmaCD-01 1998

 • Produsent av en rekke større samiske kulturarrangementer

Politiske Meritter

 • Leder i Sámiid Nuoraid Searvi I Karasjok fra 1976 til 1978
 • Aktiv støttespiller under den Samiske Sultestreiken utenfor Stortinget høsten 1979, blant annet som redaksjonsmedlem i Charta 79
 • Medsammensvoren i 1982 til å hjelpe sin bror Niillas A. Somby til å komme seg unna overvåkningspolitiet og til å rømme til Canada for å søke om politisk asyl
 • For tiden uten noen samisk partipolitisk tilhørighet ei heller noen norsk partipolitisk tilhørighet

 

 

Joikerommene Galleriene Ka e nytt Sidekart Kontakt Ánde Index