samegilli samegilli In English Deutsch

Internatgutt tar juridisk doktorgrad

Andre samen i historien

Av Hilde Sander Meling og Dag Sørli (foto)
JURIDISK DOKTORGRAD: Ánde Somby skal forsvare sin avhandling "Juss som Retorikk" for den juridiske doktorgrad fredag 27. februar.

Ánde Somby er fjerde doktoranden ved Juridisk Fakultet i Tromsø, og den andre samen i historien som har tatt juridisk doktorgrad.

For 259 år siden tok den svenske sørsamen, Johan Jonæ, doktorgrad i juss. Nå skal Ánde Somby disputere, og klarer han den bragden, bli han nummer to i rekken av samer som har fått tittelen dr. juris.
- Jeg har erfart å være internatgutt på ungdomsskolen,. Allerede da ble jeg i opposisjon til skolesystemet, og bestemte meg for å bli jurist, sier Somby.

Somby har norsk niårig grunnskole og videregående utdanning, men hele hans liv har han levd i et samisk dagligliv. Hans perspektiver foruten en juridisk utdannelse og praksis er preget av nordøstlig geografi og kultur.

Han innrømmer gjerne at han som samisk jurist har noe å bidra med i rettstenkningen.
- Jeg har valgt å beholde den samiske menneskeligheten i min tankegang og avhandlingen er derfor skrevet i en essayistisk stil.

Juss som Retorikk" starter med Ándes mareritt om at jussen har kommet i en teoretisk krise.
- Jeg syns det er på tide med nye formidlingsformer, også på universitetet. Tenk på hva mennesker kunne lært gjennom teaterforestilling i stedet for en forelesning, mener Somby.
- Min målsetting med doktoravhandlingen er ikke å gi svar, men stille en del spørsmål om hvordan de juridiske beslutninger, som for eksempel dommer avsagt i domstolen, kan opprettholde sin autoritet i et postmoderne samfunn, forteller Ánde Somby.

Somby mener jussen har kommet i en teoretisk krise og kommer med forslag til en ny rettsteori.

Forslaget som er skrevet mellom to permer går hovedsakelig ut på å lære seg å lese rettslige tekster på flere måter enn det gjøres i dag. - Minst fire ulike lesninger i tillegg til den som eksisterer nå bør rettsteorien utvides med, mener Somby.
- Juristene må klare å komme seg ut av den uniforme måte å tenke på. Den er en tvangstrøye for mange, hevder Somby.

Han legger ikke skjul på at det er viktig å systematisere, men mener universitet og andre institusjoner også må være åpen for nytenkning.

Tilbake til Sirma

Ánde Somby kommer fra en liten bygd i Finnmark. Sirma har om lag 200 innbyggere, og selv om Ánde har bodd i byer store deler av sitt liv, er ikke tanken på å flytte tilbake fraværende. - Det er så mange muligheter på grunn av Internett og jeg kunne godt tenke meg å flytte hjem igjen. Jeg kan like gjerne jobbe fra Sirma som fra eksempel Tromsø, sier Ánde.

Men han presiserer at han ikke vet hva som skjer etter avhandlingen. - Det har vel med samisk tradisjon å gjøre. Noe sånt som du skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, er et ordtak som passer for min livsstil.

Yoikroom Galleries Whats New Sitemap Contact Ande Index