samegilli samegilli In English Deutsch
Samiske rettigheter

Samiske rettigheter er nokså lett å fatte
Bare tre rettigheter er det tale om
Retten til en fortid
Retten til en nåtid
Retten til en framtid

[Next picture]


Joikerommet Galleriene Ka e nytt Sidekart Kontakt Ánde Index