samegilli
Bokens tema er møtet mellom vitenskap og retorikk. Den drøfter strukturelle trekk ved alle typer virksomhet innenfor humanistiske fag, og den utvider det rettslige analysefeltet ved å se på juss som retorikk. Med sin orginalitet, essayistiske skrivemåte og filosofiske orientering, analyserer forfatteren jussens metanormer i lys av begrepene vitenskapelighet og retorikk.

Med rettslæren som utgangspunkt er Sombys bok et oppsiktsvekkende og nyskapende bidrag til en diskusjon om vitenskapelig virksomhet og om jussens vitenskapelige forankring.

OM FORFATTEREN


Ánde Somby avla sin juridiske doktorgrad i 1999, og er i dag ansatt ved Universitetet i Tromsø.
Joikerommene Galleriene Ka e nytt Sidekart Kontakt Ánde Index