Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd høst 2002


Praktikum

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Tingsinnbegrepspant

Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

1. Hvordan bringes et pengekrav til forfall, og hvilke rettsvirkninger inntrer som følge av dette?

2. Kontrollansvaret ved forsinkelse i løsørekjøp.

Begge oppgaver skal besvares. 

 Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Om vilkårene for å ekstingvere eiendomsrett til og begrensede rettigheter i ikke realregistrert løsøre.

 Sensorveiledning

Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no