Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker     Forskning

Eksamen 3.avd høst 1995


Praktikum

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

I hvilke tilfelle har kreditor krav på renter av sitt tilgodehavende i pengekravsforhold.

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Virkningene av at det åpnes gjeldsforhandling eller konkurs hos debitor.

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Om håndpant.

Sensorveiledning


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no