Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd høst 1996


Praktikum

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Redegjør for prinsippet om likebahandling av kreditorer i gjeldsforfølgninsretten, hvordan prinsippet kommer til uttrykk i enkeltregler, og om begrensninger i prinsippets rekkevidde etter gjeldene rett.

Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Forholdet mellom ansvarsregler i og utenfor kontraktsforhold.

Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Om prioritet mellom panteheftelser i fast eiendom.

Sensorveiledning


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no