Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd vår 1998


Praktikum

    Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

  • Motregning i konkurs

    Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

  • En sammenligning av reglene om godtroerverv og reglene om kreditorekstingsjon på bakgrunn av hensynet bak reglene.

     Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

  • Fellespant

     Sensorveiledning


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no