samegilli samegilli In English Deutsch
Publiserte ting

  • Selektiv gjenfinning av bestemmelser i bygningslovgivningen, Levert og bedømt som spesialfagsavhandling til den juridiske kandidatgrad. Publisert som bok, Oslo 1987
  • Yoik and The theory of Knowlegde, i Kunnskap og utvikling, Haavelud, Magnus (red), Tromsø 1995
  • Overgangen fra homo sapiens sapiens til homo sapiens juridicus i Filosofi i et nordlig landskap: Jakob Meløe 70 år / Anniken Greve og Sigmund Nesset (red.), Tromsø 1997
  • Juss som Retorikk: Doktoravhandling bedømt og godkjent av Universitetet i Tromsø i mars 1999. Publisert som bok gjennom forlaget Tano-Aschehoug i desember 1999
  • Rekruttering av samer til høyere utdanning og forskning, Momenter til en handlingsplan i Sin neste som seg selv: Ole D. Mjøs 60 år 8. mars 1999 / Arthur Arntzen, Jens-Ivar Nergård, Øyvind Norderval (red.) Tromsø 1999
  • Når Høyesterett gjentar No pardon, Den andre prøveforelesningen til doktorgraden i Juss, avholdt 26. februar 1999 på universitetet i Tromsø, bearbeidet og publisert som artikkel i Tidsskriftet Retfærd 1999 nr 2. s. 19-31
  • De nordiske urfolkenes rettslige stilling; Innlegg som ble holdt på det 35. Nordiske Juristmøtet 18. -20. august 1999 i Oslo og også publisert i Forhandlingene fra juristmøtet del 1 s. 503 - 519.


Joikerommene Galleriene Ka e nytt Sidekart Kontakt Ánde Index