Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd høst 2000


Praktikum

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Rettslige konsekvenser av at debitor leverer sin ytelse for sent. Pengeytelser behandles ikke.

Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Panthavers stilling når skyldner er konkurs.

 Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Gi en sammenlignende fremstilling av rettskildelæren i EF-retten og i norsk rett.

 Sensorveiledning

Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no