Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd høst 2001


Praktikum

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

I hvilken grad kan en kreditor ved kreditorforfølgning få bedre rett i et formuesgode enn debitor? Reglene om omstøtelse skal ikke behandles

Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

1. Når benytter man ordre public-forbeholdet overfor utenlandsk rett?

2. Insolvensbegrepet i konkursloven §61

 Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

I hvilken grad er det adgang til og behov for å tolke lover presiserende, innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk?

 Sensorveiledning

Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no