Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker     Forskning

Eksamen 3.avd høst 1991


Praktikum

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Hvor langt er betalinger foretatt av konkursdebitor før fristdagen bindende for konkurskreditorene?

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

En sammenligning av godtroerverv av rettigheter i løsøre og fast eiendom.

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Hvor langt har en kontraktspart i vare- eller tjenesteforhold erstatningsansvar overfor medkontrahenten for tap som oppstår ved uforskyldt oppfyllelsessvikt under kontraktsavviklingen? (Særregler om erstatningsberegning behandles ikke.)

Sensorveiledning


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no