Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker     Forskning

Eksamen 3.avd høst 1992


Praktikum

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Krav på naturaloppfyllelse ved ikke-oppfylte kontrakter.

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

1. I hvilken utstrekning kan kreditor kreve erstatning for tap utover morarenter ved mislighold av pengeforpliktelser.

2. Bankers motregningsrett i kunders kontoinnskudd.

Begge oppgavene skal besvares. Ved sensuren teller oppgavene likt.

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Debitors rett og legitimasjon til å råde over boet under gjeldsforhandling og konkurs.

Sensorveiledning


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no