Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker     Forskning

Eksamen 3.avd høst 1994


Praktikum

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Panthavers stilling under gjeldsforhandling og konkurs.

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Tinglysningslovens §§ 20-22.

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

I hvilke tilfelle kan skadelidte i et kontraktsforhold kreve erstatning uten hensyn til utvist skyld.

         Sensorveiledning


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no