Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd høst 1999


Praktikum

       Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Tinglysningsloven § 27 sammenlignet med tilsvarende regler i lovgivningen. (begge modeller)

       Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

I hvilken grad bør pantsettelse tillates. (begge modeller)

        Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Om hevning av kontrakter når ingen av partene er konkurs. (begge modeller)

         Sensorveiledning

 

Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no