Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd vår 2000 


Praktikum

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Gi en sammenlignende fremstilling av reglene om omstøtelse på objektivt og subjektivt grunnlag i konkurs

Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Om kjøpers beføyelser ovenfor selger når selger har solgt et formuesgode som han ikke eide eller som det hvilte tyngende heftelser på.

 Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Spesialitetsprinsippet i panteretten.

 Sensorveiledning

Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no