Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd vår 2001


Praktikum

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Omstøtelse overfor konkursskyldnerens nærstående

Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Legitimasjon som vilkår for godtroerverv

 Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Forholdet mellom rettskildefaktorene lov og rettspraksis.

 Sensorveiledning

Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no