Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd vår 2002


Praktikum

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Opphør og endring av kontrakter på grunn av irregulær utvikling (bristende forutsetninger). Reglene om mislighold og dets virkninger behandles ikke.

Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Om omstøtelse av betaling med beløp som har forringet skyldnerens betalingsevne betydelig

 Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

1. Forholdet mellom cedent og cesjonar ved overdragelse av pengekrav.

2. Gi en oversikt over reglene om gjeldsansvar og regress i ansvarlige selskap (ANS og DA)

Begge oppgaver skal besvares. 

 Sensorveiledning

Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no