Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker     Forskning

Eksamen 3.avd vår 1991


Praktikum

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Spesialitetsprinsippet i panteretten.

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Gi en oversikt over de rettslige muligheter en lønnstaker i gjeldskrise har til å løse sine problemer. Gjør særlig rede for de muligheter og begrensinger som ligger i rettsreglene om pengeforpliktelser, lovgivningen om gjeldsforhandling og konkurs, lovgivningen om fordringshavernes dekningsrett og tvangsfullbyrdelsesloven. Ser du behov for endringer eller suppleringer på dette området?

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Om fastlegging av forfall i pengekravsforhold.

Sensorveiledning


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no