Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker     Forskning

Eksamen 3.avd vår 1993


Praktikum

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Rett til fraskillelse og avhendelse av sameieparter og særlige råderetter (servitutter) som ligger til fast eiendom.

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Panthavers opptrinnsrett.

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Lovfestede og ulovfestede regler om grunnlag for erstatningsansvar ved mislighold av kontrakter.

Sensorveiledning


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no