Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker     Forskning

Eksamen 3.avd vår 1995


Praktikum

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Pant i tingsinnbegrep.

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Om rettsstillingen når en eller begge parter ved avtaleslutning har brukt eller vist til standarsvilkår for kontraktsavviklingen, med sikte på særlig følgende problemstillinger:
1. Når kan slike vilkår anses for å utgjøre en del av avtalen mellom partene?
2. Hvilket vern gir lovgivningen mot urimelig bruk av standardvilkår?
3. Hvilke retningslinjer gjelder for tolkningen når det er brukt eller vist til standardvilkår?
4. Påvirker standardvilkår spørsmålet om hva som gjelder på vedkommende kontraktsområde selv om vilkårene ikke er gjort til en formell del av avtalen mellom partene?

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Hva ligger i kravet om at noe er "urimelig til skade eller ulempe" etter forbudet i grannelovens § 2.

Sensorveiledning


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no