Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd vår 1996


Praktikum

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Drøft i hvilken grad innholdet i særlige råderetter (servitutter) over og   sameieforhold til fast eiendom, kan endres som følge av utviklingen, uten særlig avtale, og gjør rede for hvilke hensyn som gjør seg gjeldende i denne sammenhengen. (Reglene om omskiping og avskiping av særlige råderetter skal ikke tas opp).

 Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Regress i pengekravsforhold.

 Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Legitimasjon som vilkår for godtroerverv.

 Sensorveiledning


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no