Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd vår 1997


Praktikum

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Vilkår for og virkninger av eiendomshevd.

Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Pant i driftstilbehør av den typen som er nevnt i panteloven § 3-4.

Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Nederst på en regningsblankett (faktura) har et firma følgende standardklausul:

"Betaling pr. 14 dager. Etter forfall beregnes 2% rente pr. påbegynt måned. Leveransen er selgers eiendom inntil betaling er skjedd."

Hvilke rettsspørsmål reiser klausulen? Drøft og forklar hvilke regler som ville gjelde uten en slik klausul, og vurder hvor langt klausulen i gitte tilfelle medfører andre løsninger enn etter bakgrunnsreglene.

Sensorveiledning


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no