samegilli
forskning under Administrasjon

Forskning under administrasjon
Historien om tilstedeværelsesplikten
Historien om dokumentasjonsplikten
Bønnen om en forskningsinstruks
Forskere registrerer...
Oppslag i Tromsøflaket 21.12.00
Meldeplikt...
Oppslag i Aftenposten 06.01.01
Godtar ikke...
Oppslag i Nordlys 09.01.01
Kontollert kreativitet
Innlegg i Nordlys 16.01.01
Klokketid...
Innlegg i Nordlys 20.01.01
Plikt til å være...
Oppslag i Tromsøflaket 25.01.01
Registeringsregimet...
Ándes innlegg i Tromsøflaket 25.01.01

Juridisk fakultet...
Innlegg i Tromsøflaket 25.01.01

Særavtalen nok...
Innlegg i Tromsøflaket 08.02.01
Med utsikt...
Innlegg i Tromsøflaket 05.04.01

fUA - forskning under Administrasjon, er et lite delprosjekt innenfor mitt post. doc. prosjekt, som omhandler den kulturelle og situasjonelle kontekstens betydning for rettsanvendelsen. Utgangspunktet for den gjeldende rettslige metode er at når rettskildematerialtet anvendes på en korrekt måte, så skal det være mulig å forutsi hvordan retten kommer til å bli fastslått. Gjeldende teori ser bort fra at rettsborgerne i tillegg må forholde seg til ulike byråkratier, eksempelvis domstolsbyråkratiet. I tillegg til formelle og materielle regler vil man også være avhengig av en viss godvilje fra byråkratiene. En slik godvilje eventuell motvilje kan kommuniseres på flere måter, og her skal fokus rettes på et norsk byråkrati sine kommunikasjonsstrategier.

fUAas endelige opplegg har jeg ikke bestemt meg for ennå, og inviterer til innspill. I brainstormingfasen har jeg syslet med tanken på å ha en generell diskusjon som da skulle belyses med to konkrete historier. I den generelle diskusjonen har jeg tenkt å belyse utvalgte dilemmaer som reiser prinsippielle spørsmål, eksempelvis forholdet mellom forskningsfremmende og forskningshemmende administrering.

fUAas to hverdagshistorier er historier som jeg selv har opplevd som post doc. stipendiat. Den ene historien dreier seg om spørsmålet hvorvidt man som forsker med mindre man har spurt om lov til noe annet har en plikt til å være tilstede på sitt kontor og forskningen sin der. Den andre historien dreier seg om utstrekningen og karakteren av plikten til å dokumentere at man forsker.

fUA ble først skissert i en forkerlunsj 24.10.00, og en stund var det stille om de spørsmålene som prosjektet reiser. I desember 2000 sto imidlertid fakultetets dekan Trude Haugli og direktør Olaug Husabø fram i en reportasje i Tromsøflaket der de forsvarte fakultetets standpunkt i både saken om tilstedeværelsesplikten og dokumentasjonsplikten. På bakgrunn av Tromsøflakets oppslag, skapte også Aftenposten og NTB oppslag om saken. Jeg ble i et oppslag i Nordlys bedt om å kommentere ordningen, og jeg laget en artikkel til Tromsøflaket der jeg kommenterte fakultetets utspill mer inngående.

fUA er tenkt å munne ut i dette nettstedet, noen mindre artikler i media og eventuelt en litt mer omfattende artikkel i et fagtidsskrift.

 

 

Joikerommene Galleriene Ka e nytt Sidekart Kontakt Ánde Index