samegilli
Bønnen om en forskningsinstruks

Forskning under administrasjon
Historien om tilstedeværelsesplikten
Historien om dokumentasjonsplikten
Bønnen om en forskningsinstruks
Forskere registrerer... Oppslag i Tromsøflaket 21.12.00
Meldeplikt...
Oppslag i Aftenposten 06.01.01
Godtar ikke...
Oppslag i Nordlys 09.01.01
Kontollert kreativitet
Innlegg i Nordlys 16.01.01
Klokketid...
Innlegg i Nordlys 20.01.01
Plikt til å være...
Oppslag i Tromsøflaket 25.01.01
Registeringsregimet...
Ándes innlegg iTromsøflaket 25.01.01
Juridisk fakultet...
Innlegg i Tromsøflaket 25.01.01
Særavtalen nok...
Innlegg i Tromsøflaket 08.02.01
Med utsikt...
Innlegg i Tromsøflaket 05.04.01

Vår almektige budsjettenhet

Du som har både postadresse og besøksadresse og fremfor alt administrasjonsadresse i Breivika

Helliget vorde ditt administrasjonsnavn

Komme ditt administrasjonsrike

Skje din administrasjonsvilje

Som i Breivika så og på den administrerte jorden

Gi oss vår daglige forskningsinstruks

Belær oss om hvilke overordnede mål man har for budsjettenhetens forskning. Rettled oss om hvordan enhetens mål for forskningen forholder seg til de alminnelige nasjonale mål, målene for Universitetet i Tromsø sin forskning og målene for forskning som gjelder på de tilsvarende budsjettenhetene i landet.

Instruer oss om forskningen bør være et selvstendig, vitenskapelig arbeid på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Påby oss om forskningen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av et fags vitenskapelige litteratur. Belær oss hvordan vi skal gjøre det.

Befal oss hvilke aktiviteter forskningen består i. Forklar for oss hvilke aktiviteter som er påbudte, hvilke som er tillatte og hvilke den allmektige anser for å være vederstyggelige. Fortell oss hvordan den allmektige prioriterer kontortilstedeværelse som et mål, om det er et mål at forskerne har internasjonale kontakter, om det er et mål at forskerne blir "displayet" internasjonalt, om det er et mål at forskerne bør inngå i nettverk med andre forskere.

Instruér oss hvilke produkter forskningen skal lede til. Åpnebar for oss om det bare er publikasjon av langtekster og korttekster, om forskningen også bør kunne lede til andre ting som oppbygging av personlige nettverk med medforskere eller om det finnes andre former for forskningsprodukter som behager den allmektige eller former som den allmektige anser som vederstyggelige.

Jeg vil allernådigst også be om at i forskningsinstruksen som utarbeides at den allmektige dirigerer hvor mye og hvilken litteratur jeg bør lese. Deriblant er det viktig for meg å vite om den allmektige vil at jeg bør bruke litteratur som har kommet til etter at prosjektsøknaden min kom til. Hvis den allmektige anser at ny litteratur bør være med i forskningsprosjektet ber jeg aller nådigst om å få vite hvilken ny litteratur jeg bør lese. Og jeg vil be om å få vite hvor og når jeg bør lese. Fremfor alt er det viktig å få instrukser som åpenbarer hvordan jeg i ettertid skal dokumentere og rapportere det overfor deg.

Kommander meg om jeg skal bruke samtaler, diskusjoner og annen personlig kontakt i forbindelse med prosjektet. Instruer meg om hvem jeg i såfall skal snakke med. Bestyr meg om når og hvor slike eventuelle samtaler skal finne sted. Fremfor alt er det viktig å få instrukser som åpenbarer hvordan jeg i ettertid skal dokumentere og rapportere det overfor deg.

Foreskriv for meg meg hvordan jeg må forstå det jeg leser og hører. Forklar for meg hvilke forståelser som er påbudte, hvilke som er tillatte og hvilke den allmektige anser for å være vederstyggelige. Og jeg vil be om å få vite hvor og når jeg bør forstå. Fremfor alt er det viktig å instrukser som åpenbarer hvordan jeg i ettertid skal dokumentere og rapportere det overfor deg.

Pålegg meg hvordan jeg skal tenke. Forklar for meg hvilke tanker som er påbudte, hvilke som er tillatte og hvilke den allmektige anser for å være vederstyggelige. Det er viktig for meg å vite hvilken rekkefølge jeg bør tenke i. . Og jeg vil be om å få vite hvor og når jeg bør tenke. Fremfor alt er det viktig å få instrukser som åpenbarer hvordan jeg i ettertid skal dokumentere og rapportere det overfor deg.

Foreskriv for meg hva jeg skal skrive. Bestyr meg om når og hvor slik skriving skal finne sted. Fremfor alt er det viktig å få instrukser som åpenbarer hvordan jeg i ettertid skal dokumentere og rapportere det overfor deg.

Allernådigst ber jeg også om å få vite hva den allmektige vil sanksjonere eventuelle overtredelser av forskningsinstruksen. Jeg ber allernådigst du allmektige budsjettenhet i din uutgrunnelige rettferdighet og bunnløse miskunn om å åpenbare for meg om tilbakeholdelse av vederlag for utført arbeid vil være den eneste sanksjonsformen eller om det finnes flere måter å brenne i den allmektige sitt helvete på.

Allmektige - det er mulig at jeg har syndet, at jeg har bedt om for meget. Dine guddommelige øyne ser lengre, bredere og dypere enn mine. Jeg har bare to skarve menneskeøyne. Din guddommelige visdom er uutgrunnelig for meg, som bare har en skral menneskelig forstand. Se i nåde på meg, og forstå meg i nåde.

Og forlat oss vår skyld mot administrasjonen

Som vi óg forlater de som administrerer oss

Og led oss ikke inn i administrative fristelser

Men frels oss fra det ubyråkratiske ondet

For administrasjonsriket er ditt

Forskningsmakten og administrasjonsæren

I all administrativ evighet

Admin

 

 

Joikerommene Galleriene Ka e nytt Sidekart Kontakt Ánde Index