Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd høst 1998


Praktikum

       Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Gammel og ny modell

  • Bortfall av salgspanterett.

      Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Gammel og ny modell

  • Hevingsrett og hevingsoppgjør der en kontraktspart er konkurs.

      Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Ny modell:

  • Gi en fremstilling og vurdering av forarbeiders betydning som rettskildefaktor.

      Sensorveiledning

Gammel modell:

  • Vilkår for og rettsvirkninger av at en særlig råderett (servitutt) ligger til en fast eiendom.

      Sensorveiledning

 

Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no