Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning

Eksamen 3.avd vår 1999


Praktikum (Ny modell)

      Sensorveiledning

Praktikum (Gammel modell)

      Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Gammel og ny modell

  • Gjør rede for hovedlinjene i rettsreglene som skal motvirke kreditorsvik.

      Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Gammel og ny modell

  • Avtalepant i løsøre.

      Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3:

Gammel og ny modell

  • Forholdet mellom debitor cessus og cesjonar ved overtagelse av gjeldsbrev.

       Sensorveiledning

 

Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no