samegilli
På den 3. side primo august 2001
Nordlyslogo URINSIKTER1
Hvilken Forsoning?
Norges stebarn
Arktiske tanker
Programerklæringer og hverdagshistorier
Normalhistorier og nyheter
Teknologi og Tenkning
En dråpe sameglede
UrinsikterI forhold til forumet bør Norge også kjenne sin besøkelsestid, og bidra til at forumet får tilstrekkelig med ressurser."

I sommer har jeg møtt et par tre tusen personligheter samlet på ett brett. Dem møtte jeg i Genève på den årlige urfolkskonferansen. Siden 1982 har representanter fra de fleste av verdens urfolk satt hverandre i stevne der.
    De har møtt der for å fortelle sine beretninger til FNs arbeidsgruppe for urfolkssaker. Sammen med dem har også representanter for en rekke stater vært der. For ikke å snakke om alle representantene for et lappeteppe av interesseorganisasjoner – støtteorganisasjoner for forskjellige urfolksgrupper, miljøorganiasjoner og grasrotorganisasjoner i mange valører. Også alle forskerne da.

Mye informasjon
Den som vil sette seg inn i de forskjellige sakene i urfolkenes verden vil kunne få masse nyttig informasjon der. Der hører man historier om smertefulle tilværelser, om drap om organisasjonsforbud, om konfiskasjon av landområder utført med våpenmakt. Etter hvert kan det begynne å gjøre vondt i kroppen når man sitter der time etter time, og lytter på disse sterke beretningene.
   Men bevares – det finnes da også positive nyheter. Canada lanserte sin nye Webportal med både en egen tilstelning og med masse fargerike trykksaker. New Zealand hadde et eget seminar hvor de informerte om sin urfolkspolitikk, og det vanket både lunsj og til og med små presanger til de tilstedeværende.

Tomme norske benker
Til tross for at Norge har en egen representasjon i Geneve, en egen sameavdeling i Kommunal og Regiondepartementet og et Sameting, sto Norges benker i salen tomme.
   Kanskje har de allerede hørt alle historiene fra de av verdens urfolk som ikke har det så lett? Kanskje har de ikke noe som er verdt å presentere slik Canada og New Zealand hadde? Kanskje mener de at Norsk urfolkspolitikk har nådd til veis ende og at man verken har mer å lære enn mindre noe mer å formidle? Er det eplekjekk selvtilfredshet? Eller kan det være at bleikfeit dvask norsk ferietid som hindrer norsk tilstedeværelse? Det er ikke godt å vite, men flaut var det å oppleve Norges fraværsglimmer.

Urfolk og menneskeretter
Året i år var dessuten spesielt. Det var grunnet to ting. Det er utnevnt en såkalt spesialrapportør som innen tre år skal utarbeide en rapport ut fra temaet om urfolk og menneskerettigheter.
   Den meksikanske professoren Rudolfo Stavenhagen er utnevnt, og skal utføre denne formidable oppgaven.
   Oppgaven vil dels bestå i å beskrive og dokumentere den faktiske menneskerettighetssituasjonen, men den vil også omfatte diskusjoner som er i grenselandet til den klassiske forståelsen av menneskerettighetene. Er eksempelvis retten til et morsmål en menneskerettighet?
   Stavenhagens arbeid er et meget viktig arbeid, og fortjener all den støtte det kan få. Selv om ikke Norge kjente sin besøkelsestid i Geneve i år, bør både forsknings- og undervisningsmiljøer tre støttende til. Det er å håpe at våre politiske miljøer viser større interesse, og heller ikke det private næringslivet bør sitte på gjerdet. Her trengs både donasjoner, stipendier og forskningsprosjekter.

Permanent forum
Det andre spesielle for året var at dette arbeidsgruppemøtet var det siste før urfolkenes permanente forum skal ha sitt aller første møte i mai neste år i New York. Fra urfolkenes side er anmodningen om å få opprettet det permanente forumet gjentatt lenge, og omsider har FN-systemet imøtekommet anmodningen. 16 mennesker skal være medlemmer i forumet. Åtte av disse skal representere statene, og de åtte øvrige skal representere forskjellige urfolksregioner. Samene og Inuittene har fått tildelt én av plassene.
   Forumets komme er naturlig nok imøtesett med både store forventninger og med spenning. Medlemmene i forumet er ennå ikke oppnevnt, og det skal skje senest 15. Desember i år. Det er naturlig nok knyttet stor spenning til hvem som blir utpekt. Vil forumet leve en bortgjemt tilværelse eller vil det klare å tiltrekke seg den hårdt tiltrengte oppmerksomheten som urfolkssakene bør ha? Vil det bli til et fattig kontor eller vil det få økonomi som er solid nok til virkelig å kunne gjøre en jobb for verdens urfolk?

Viktig å være med
Det er å håpe at Norges benk ikke på noen måte står tom når forumet nå skal utformes. I forhold til forumet bør Norge også kjenne sin besøkelsestid, og bidra til at forumet får tilstrekkelig med ressurser.
   Rent konkret er det behov for at det spes på med midler, slik at forumet ikke skal trenge å leve på de spede bevilgninger som FN systemet ventelig vil kunne gi. Det er også viktig at vi i Norge får opprettet organer som kan spille ball med forumet til beste både for samene og for verdens urfolk.

  1. Her hadde Nordlys' papirutgave et lite møte med prentesvarten. Der sto overskriften URINSTINKTER, men teksten skulle ikke bære den overskriften. (tilbake)
Joikerommet Galleriene Ka e nytt Sidekart Kontakt Ánde Index