Uitø Hjem Fakultetet  Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning


Eksamensoppgaver og sensorveiledninger gitt til 3. avdelingseksamen ved Det juridiske fakultet

Oppgavene er sortert etter hvilket semester de ble gitt. Ved å klikke på et semester får man opp respektive oppgaver.

Om sensorveiledninger

En sensorveiledning er skrevet for sensorer som skal bedømme besvarelser, ikke for studenter som skal skrive oppgaver. Som student må du derfor benytte sensorveiledningene kritisk og med stor varsomhet. En sensorveiledning vil normalt gi referanser til relevant litteratur, og man vil finne visse vurderinger av hva som bør være med i en besvarelse. Ofte vil man finne kommentarer til feil som har vist seg å gå igjen i flere besvarelser. Hvis du vil bruke sensorveiledninger, så les dem etter at du har skrevet oppgaven, og bruk den til å vurdere din egen besvarelse etterpå. Men en sensorveiledning er ikke en mønsterbesvarelse.

Vår 1991

Høst 1998

Høst 1991

Vår 1999

Vår 1992

Høst 1999

Høst 1992

Vår 2000

Vår 1993

Høst 2000

Høst 1993

Vår 2001

Vår 1994

Høst 2001

Høst 1994

Vår 2002

Vår 1995

Høst 2002

Høst 1995

Vår 1996

Høst 1996

Vår 1997

Høst 1997

Vår 1998


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no